PorkkA 60th Rifle IPSC LIII

This is the official homepage for PorkkA 60th Anniversary Rifle Match – Finnish IPSC Rifle Nationals 2021, Internationally sanctioned Level III IPSC Match on 28.-29. of August.

Tämä on PorkkA 60th Anniversary Kiväärikilpailun kotisivu - SM IPSC Kiväärikilpailu 2021, kansainvälisesti tunnustettu tason III IPSC kilpailu 28-29.8.2021.

Finnish 3-gun champioship Finnish 3-gun Championship 2021 (owlhill.net)