You are here

Porkkalan Ampujat ry kevätkokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus, esitetään tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat.
  -Ehdotus sääntömuutokseksi (liite).
  -Liittyminen Kauhalan ampumaratayhdistykseen
 9. Kokouksen päättäminen

 

Aika: 
to 21.3.2019 19:00
Paikka: 
Kirkkoharjun koulu