You are here

PorkkA syyskokous

ESITYSLISTA

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
10 Valitaan 6 – 8 jäsentä johtokuntaan seuraavaksi toimintavuodeksi.
11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 Päätetään kokous.

Aika: 
ti 19.11.2019 19:00
Paikka: 
Kirkkoharjun koulu