AMPUMATOIMINTAOHJEET UPINNIEMEN VARUSKUNNASSA

Ratavuorojen valvojat löytyvät Porkkalan Ampujien kotisivuilta.

Muuttunut käytäntö!

Jos ampumavuorolla ei ole sille nimettyä valvojaa paikalla, vuoro katsotaan peruutetuksi eikä vuorolla saa ampua. Vuoron valvojaksi ei voi radalla itse ryhtyä.Peruutetulla vuorolla ampuminen on vastoin ratasopimustamme ja prikaati on ilmoittanut valvovansa sen noudattamista.

Ampumavuoron valvojan tehtävät:

• Valvoo, että ampuminen tapahtuu turvallisesti.

• Valvoo, että ampujilla on kulloisenkin toiminnan edellyttämät luvat ja vakuutukset. Practical / IDPA / SRA vuoroilla vaaditaan voimassaoleva Turvallisen Ampujan status.

• Valvoo ja vastaa, että ampumarata jää siistiin kuntoon.

• Vastaa, että ampumaradalla on ampumavuoron ajan asianmukaiset ensiapuvälineet, joissa mukana paineside ja kiristysside, sekä henkilö joka osaa niitä käyttää.

• Valvoo, että ampujat täyttävät PV:n ampumaradan käyttöilmoituslomakkeen. Valvojan ja ampujan nimi laitetaan lomakkeeseen saavuttaessa vuorolle, laukausmäärä täytetään vuorolta poistuttaessa. Käyttöilmoituslomakkeita on jokaisen ampumaradan ”postilaatikossa”.

• Ilmoittaa jaoksen vetäjälle mahdollisista ratalaitevaurioista.

• Valvojalla on yllään ”valvoja” huomioliivi/hihanauha, jotka löytyvät ampumaratojen ”postilaatikosta”.

Ampumavuoron valvojan tehtävät on määritelty yhdistysten ja Rannikkoprikaatin välisessä ampumaratojen käyttöoikeussopimuksessa.

Jäsenen velvollisuuksista ja oikeuksista

Yhdistyksen jäsen voi liikkua varuskunnassa ampumatoimintaan liittyen ampumaradoilla ja sotilaskodissa, muualla varuskunnassa liikkuminen ei ole sallittua. Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan tultaessa varuskunta-alueelle. Varuskunta-alueella liikuttaessa tulee noudattaa nopeusrajoituksia ja pysäköintimääräyksiä. Varuskunta on pyytänyt käyttämään alueellaan kimppakuljetuksia mahdollisuuksien mukaan.

Jokaisella ampujalla tulee olla voimassa olevat, kulloisenkin toiminnan edellyttämät luvat ja vakuutukset. Ampumaradoilla tulee käyttää silmä- ja kuulosuojaimia.

Ampujalla tulee ampumaharjoituksissa olla käytettävissä ensiaputarvikkeet, joissa mukana on paineside ja kiristysside. Nämä voivat olla joko valvojan sinne toimittamia tai ampujan omat, mutta jollakin ne on oltava. EA-tarvikkeiden on oltava näkyvillä ja kaikkien välittömästi käytettävissä.

Practical / IDPA /SRA harjoituksiin voi osallistua vain TA/SRA statuksen omaava ampuja. Ampumavuoroilla noudatetaan vuorolla ammuttavan lajin (Practical / SRA/ IDPA / yms. muut lajit) mukaisia sääntöjä.

Yhdistys varautuu onnettomuuksiin lain edellyttämällä tavalla.

Yleinen hätänumero: 112 Päävartion puhelinnumero: 029 932 0020

Yleistä Upinniemen radoilla toimimisesta

Jokaisella harjoitusvuorolla on nimetty valvojansa. Radoilla ammunnan ajaksi on radan ajotien varressa oleva käynnissä olevista ammunnoista varoittava kyltti paljastettava ja/tai radan punainen lippu nostettava salkoon.
Radat on ammuntojen jälkeen jätettävä siistiin kuntoon, eli käytetyt taulut korjattava talteen, hylsyt ja roskat siivottava, jne. Ratojen ympäristöluvan mukaisesti ampuma-aika päättyy arkisin viimeistään klo 20:00 ja viikonloppuisin klo 18:00.

Puolustusvoimien ohjeita taulujen sijoittelusta radoille, liikemaaliradan käytöstä erityisesti sekä hylsyjen ja jätteiden keräyksestä.

Ampumapöytäkirja 

Jokaisesta ratavuorosta, jolla on ammuttu laukauksia, on ilmoitettava Upinniemen varuskunnalle ammuttujen laukausten määrä ja tyyppi.

Kukin ampuja merkitsee jo tullessaan radalle nimensä ja  seuran. Laukausmäärät, kaliberit ja merkitään ennen radalta lähtöä. Kullakin radalla on punainen postilaatikko, josta ampumaratapöytäkirja löytyy. 

Vakuutus / lisenssi

Kaikissa seuran harjoituksissa edellytetään kaikilta osallistujilta voimassaolevaa ampumavakuutusta. Sellaiseksi kelpaa kaikissa lajeissa Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu-, harraste-, seniori- tai nuorisolisenssi tai kultahippupassi, sekä haulikko- ja hirvijaoston harjoituksissa vaihtoehtoisesti myös voimassaoleva metsästyskortti. Metsästyskortti sisältää metsästäjävakuutuksen, joka kattaa myös harjoittelun. Myös muu nimenomaisesti ampumaharrastuksen kattava ja vastuuvakuutuksen sisältävä vakuutus kelpaa harjoituksissa. Lisenssi, metsästyskortti tai muu vakuutuksen voimassaolon osoittava dokumentti on pyydettäessä esitettävä harjoituksen valvojalle. Mikäli todistusta vakuutuksen voimassaolosta ei ampujalla ole esittää, harjoituksen valvoja kieltää henkilöltä vuorolle osallistumisen.

Kulkuluvat radoille (ns. porttilista)

Kulku Upinniemen ampumaradoille onnistuu vain toimintaohjelman mukaisina harjoitusaikoina ja vain niille seuran jäsenille, jotka ovat ilmoittautuneet kulkulupalistalle. Kulkulupa on voimassa toistaiseksi, silloin kun jäsen on hoitanut jäsenvelvoitteensa. On kuitenkin tilanteita, joissa nimesi on saattanut poistua listalta, erinäisistä syistä, joihin Porkkalan Ampujilla ei ole pääsyä tai tietoa.

Jos nimeäsi ei portilla löydy listoilta, niin voit kohteliaasti pyytää tarkistamaan uudestaan ja muista tarvittaessa mainita koko nimesi. Huomioi, että mikäli olet ilmoittanut listalle vain puhuttelunimen, joka ei ole ensimmäinen henkilötodistuksessa oleva etunimi, niin se saattaa vaikeuttaa nimen löytymistä. Portilta on turha lähteä soittelemaan mihinkään ja pyytämään pääsyä radoille, asiasi hoidetaan kuntoon prikaatin kanssa sovitulla tavalla.

Miten pääsen porttilistalle?

Kun haluat käydä Upinniemen radoilla, niin lähetä ilmoittautumisesi kulkulupalistalle jäsenrekisterin hoitajalle. Kulkulupalistaa päivitetään pääsääntöisesti parillisina kalenteriviikkoina tiistaisin. Lähetä ilmoitus viimeistään parillisen viikon maanantaina, jotta se ehtii mukaan ko. viikon päivitykseen. Muista liittää ilmoittautumiseesi koko nimesi ja henkilötunnuksesi (HETU on PV:n vaatimus). Porkka ei taltioi henkilötunnuksia. Kulkulupa ei oikeuta vieraiden tuomiseen radoille. Jos olet juuri toimittanut em. tiedot, niin seuraa sivua PORTTILISTATILANNE, sinne koitetaan päivittää tilannetietoa poikkeustapauksissa.

Mistä tiedän, että olenko porttilistalla?

Jos olet viime vuonna ollut listalla, niin pääsääntöisesti olet siellä nytkin. Olettaen, että olet maksanut jäsenmaksusi ajallaan, etkä ole toiminut vastoin hyviä ja sovittuja toimintaohjeita.

Asiaa voi tiedustella jäsenrekisteristä. Jäsenrekisterillä oleva tietokin voi olla väärä, koska porttilistan ylläpito menee näin:

  • jäsen ilmoittaa nimensä ja henkilötunnuksensa (jota EI tallenneta) jäsenrekisteriin
  • tiedot toimitetaan varuskuntaan
  • jäsenrekisteriin jää nimilista, joka oletettavasti on se, joka on myös portilla
  • toisinaan nimilista menee epäsynkkaan ja jäsenrekisterillä voi olla väärä tieto. Syystä tai toisesta.
Upinniemen ampumaradat. Klikka nähdäksesi suurempana.

Reitti ampumaradoille

Tie Upinniemeen (Upinniementie, tie nro 1191) lähtee kantatie 51:ltä (Helsinki-Hanko), Kirkkonummen keskustan liittymästä (liittymä nro 18) etelään. Noin 11 km jälkeen Upinniementiellä vastaan tulee varuskunnan portti.

Varuskunnan portin (vieraille osoitettu oikeanpuoleinen kaista) jälkeen jatka Upinniementietä reilu 2 km, ohi sotilaskotiin vievän risteyksen ja vasemmalle puolelle jäävien kasarmien. Pienen ylä- ja alamäen jälkeen oikealla tulee vastaan liikemaaliradalle vievä hiekkatie, risteyksessä on kyltti "liikemaalirata". Muutama sata metriä liikemaaliradan risteyksen ohi tulee vastaan verkkoportti, jota juuri ennen oikealle kääntyy hiekkatie pistooliradalle (kyltti "pistoolirata"). Reitti kivääriradoille löytyy kääntymällä juuri ennen yllä mainittua verkkoporttia vasemmalle ja jatkamalla tätä asfalttitietä noin 200 metriä, jolloin oikealle kääntyy hiekkatie (kyltti "ampumaradat"). Tämä hiekkatie haarautuu muutaman sadan metrin päästä kahtia, kylttienkin mukaan vasen haara vie kivääriradalle 1 (150 m) ja oikea kivääriradalle 2 (300 m). "Kivääri 3", 150 m, löytyy jatkamalla tietä eteenpäin 300 m radalta.

Porkkalan Ampujat Ry:n käytössä olevat Upinniemen varuskunnan radat.
Käytettävät radat:

- Pistooli 25m

- Kivääri 1, 150 m

- Kivääri 2, 300 m

- Kivääri 3, 150 m

- Liikemaali, 1...100 m

Lisäksi seuran jäsenten käyttöön on tulossa Ilma-aserata Vuohimäessä, Kirkkonummella. 

Satunnaisesti Porkan käytössä on Baggbyn ampumarata Raaseporissa. Talviaikaan Porkkalan Ampujat varaa myös sisäampumaratoja käyttöönsä. Nämä ratavuorot, niin kuin kaikki muutkin ratavuorot,  on mainittu toimintakalenterissa.

 

Tiedostot

PDF-tiedostoupinniemi_ampumaradoista.pdf (474 kB)
Puolustusvoimien ohjeita ratojen käytöstä