Jäsenasiat

Jäseneksi hakevalle

Jäsenhakemus ja ohjeet löytyvät tämän sivun alasivulta. Jäsenasiat käsitellään johtokunnan kokouksissa, joita pidetään noin kuukauden välein. 

Porkkalan Ampujat ry:n johtokunta on tehnyt päätöksen 14.12.1994 (130/94), jonka mukaan jäsenhakemusta käsitellään vasta, kun liittymismaksu ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu seuran tilille. Alle 20-vuotiaita hakijoita vaatimus ennakkomaksusta ei koske.

Upinniemen ampumaradoilla vaaditaan PorkkA jäsenyyden lisäksi Suomen kansalaisuus. In addition to PorkkA membership, Finish citizenship is reguired for access to Upinniemi shooting range.

Jäsentodistus

Johtokunta päätti vuonna 2019 luopua jäsenkorteista tarpeettomina. Korttien voimassaoloajan päättyessä niitä ei enää uusita. Varuskunnan portilla jäsenkortti ei nykyisin kelpaa, vaan siellä tarvitaan ajokortti tai henkilöllisyystodistus. Jos henkilön tarvitsee todistaa seuran jäsenyytensä (esim. aselupaa hakiessa) puheenjohtaja kirjoittaa tästä todistuksen. Todistusta varten tulee puheenjohtajalle lähettää nimi ja syntymäaika (ei loppuosaa, eli sotua). Puheenjohtajan email: puheenjohtaja@porkkalanampujat.fi.

Jäsenmaksut

Tällä hetkellä voimassa olevat maksut ovat:

  • Liittymismaksu 100€ (alle 20 vuotta, ei liittymismaksua)
  • Jäsenmaksu 60€
  • Nuoriso jäsenmaksu 5€ (alle 20 vuotta)
  • Liittymismaksu samaan talouteen kuuluvalta toiselta aikuisjäseneltä 50€
  • Kannattajajäsenmaksu 100€
  • Suomen Metsästäjäliittoon kuuluvien jäsenten lisämaksu on sama kuin Suomen Metsästäjäliiton jäsenmaksu (14€ vuonna 2021).

Mikäli jäsenhakemus hylätään, palautetaan ennakkomaksu hakijalle. Lisätietoja antaa rahastonhoitaja.

Muutokset jäsenrekisterin tietoihin

Muutokset jäsenrekisterin tietoihin mieluiten tietojen muutoslomakkeella, kiitos. Jos ilmoitus em. lomakkeen kautta ei onnistu, niin ota yhteys jäsenrekisterin hoitajaan. Email: jasenrekisteri@porkkalanampujat.fi

Katso myös tietosuojaseloste.

Tilapäinen eroaminen

Poikkeustapauksissa (opiskelu toisella paikkakunnalla, pitkä ulkomaankomennus, tms.) johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää eron määräajaksi. Johtokunnalle tehdyn hakemuksen pohjalta henkilö voidaan hyväksyä johtokunnan harkinnan mukaan uudelleen jäseneksi ilman liittymismaksua.

Laskut

Jäsenen laskuttaessa yhdistystä, on käytettävä alta löytyvää laskupohjaa. Mikäli laskuun liittyy ostotapahtumia esimerkiksi tarvikkeista tai kilpailun osanottomaksuista, on kuitit liitettävä mukaan. Oma tilinumero on aina ilmoitettava laskussa IBAN-muodossa.

Laskulomakkeen täyttöohje: Täytä laskulomake, tulosta ja allekirjoita lomake. Liitä laskuun liittyvät kuitit lomakkeeseen. Lähetä kaikki dokumentit sähköisessä muodossa rahastonhoitajalle osoitteeseen: rahastonhoitaja@porkkalanampujat.fi

 

PDF-tiedostoTietosuojaseloste jäsenrekisteri 2022.pdf (221 kB)
Tietosuoja 2022
PDF-tiedostoporkka_lasku_pohja_2019-06-27.pdf (22 kB)
Laskupohja PDF
Tuntematon tiedostomuotoporkka_lasku_pohja_2019-06-27.xls (43 kB)
Laskupohja EXCEL